La Lydia Torné, encarregada de la direcció tècnica de la botiga, s'encarregava de l'espai 'Tot Roba', dins el programa 'Crònica d'Avui' que presentava Maria Pau Huguet a TV3 Televisió de Catalunya
Copyright Tintoreria Treli 2002

informacio@tintoreriatreli.com